Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 4 – 22.4. 2010

Zápis č. 4 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 22.4.2010 v Praze.

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, M. Kapustová, J. Kotrbatý DiS,
Hosté: M. Vémolová


Program:

  1. kontrola předcházejícího zápisu
  2. zhodnocení semináře „Kardiovaskulární diagnostika“, Lékařský dům, Praha
  3. vymezení organizačních oblastí
  4. informace
  5. úkoly pro členy výboru

ad 1

Zápis schválen bez připomínek

ad 2

140 účastníků, odborný program hodnocen velmi pozitivně, po ukončení odborného programu se účastníkům představili jednotliví členové výboru a na závěr jednání předsedkyně vyzvala plénum ke spolupráci a k zasílání připomínek a návrhů k dalším aktivitám

ad 3

Doplněny informace z oblasti organizace práce výboru, odpovědnosti jednotlivých členů, vědecké sekretářce předáno razítko společnosti

ad 4

Blažková, Kotrbatý předali informace z jednání ČAZL (vznik, základna, finanční podpora, možnosti členství….), které proběhlo v Brně z iniciativy kolegyň z histologie, hematologie a mikrobiologie. Oficiální dopis, kde budou přiblíženy vize ČAZL bude adresován předsedům výboru laborantů odborných společností.

ad 5

    • Úkoly z minulého jednání splněny, zpracován úvodník výboru biochemických laborantů k Biolabu do časopisu Klin.bioch. a metabolismus
    • Na příští jednání výboru připravit návrhy témat na semináře pro rok 2011, program zkombinovat z přednášek lékařů, VŠ nelékařů a zdravotních laborantů (všech profesí klinické laboratoře).

příští jednání výboru: 9.6.2010, 9:30 hod, ÚKBP UK 2.LF a FN Motol, Praha

Zapsala: Mgr. M. Bunešová
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 5.5.2010

Zpět


česky | english