Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.5 – 4.12.2014

Místo: Praha 4.12.2014
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, MBA, P. Coufal, J. Sedláková
Omluvena: Mgr. M. Kapustová


Program: 

 1. kontrola zápisu č.4
 2. Informace z jednání výboru ČSKB ve VFN
 3. Zákon č. 96/2004 Sb.
 4. Informace o jednání se zástupci asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
 5. Informace z jednání v Poslanecké sněmovně ČR – podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
 6. BIOLAB 2016
 7. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • viz zápis č. 4 z 1.12.2014 již zveřejněný na webu společnosti, jednání se účastnila M. Bunešová

ad 3 Zákon č. 96/2004 Sb.

 • 31.10.2014 jednání zástupců ČAZL v Brně NCO NZO – na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb. se pracuje od r. 2011, mezi vzdělavateli a potřebami odborné praxe klinických laboratoří stále nedošlo ke konsenzu. Zástupci zdravotních laborantů odborných společností podporují Bc vzdělávání a zrušení profese „laboratorní asistent“, který, jak se ukázalo, nemá v praxi využití. (viz zápis z jednání www.cazl.cz )

ad 4 Informace o jednání se zástupci asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských Zdravotnických profesí v ČR

 • 3. září 2013 byla založena Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVNZP). Jedná seo zástupce dvaceti vysokoškolských vzdělávacích institucí.
 • Dne 11.11.2014 proběhlo jednání s představiteli AVVNZP (děkanka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice prof. MUDr. Arnošt Pellant, Dr.Sc., proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. a proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.) Na schůzce byl diskutován nejednotný systém vzdělávání v oboru zdravotní laborant a odlišná úroveň kvality výuky na VŠ. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a obě strany se shodly na nutnosti sjednocení a zkvalitnění výuky studentů v tomto oboru. Byly diskutovány možnosti zlepšení praktické výuky na VŠ, zavedení kontrolního mechanismu probíhající výuky, poskytnutí zpětné vazby vzdělavatelům z praxe (úroveň absolventů) a rozvoj další spolupráce v oblastech společného zájmu. Odborné společnosti zdravotních laborantů již v minulosti řešily potřebu sjednocení vzdělávání navzájem na společných setkáních i se zástupci MZ ČR a jsou přesvědčeny, že akceptovatelné je bakalářské studium zdravotních laborantů. Přestože tuto myšlenku podporuje i AVVNZP, nebyly stanoveny žádné společné postupy k dosažení tohoto cíle. Hlavním cílem je prosadit zrušení dvojkolejnosti vzdělávání na MZ ČR a MŠMT a současně požadovat zrušení profese laboratorní asistent. Existence dvou typů vzdělávání zdravotních laborantů, tedy Bc. a DiS., je nepříznivá nejen z důvodu rozdílné studijní náplně na VOŠ a VŠ, ale zejména pro všeobecné vnímání rozdílné kvality těchto absolventů. Platové zařazení, prováděné činnosti i podmínky ke specializaci jsou dle legislativy totožné, v obou případech (Bc., DiS) jde o zdravotního laboranta. Proč by tedy měly existovat dvě cesty k získání tohoto povolání?

ad 5 Informace z jednání v Poslanecké sněmovně ČR

 • 18.11.2014 -jednání se zúčastnila Mgr. M. Bunešová – řešena úloha NLZP, obsahem jednání bylo úloha a postavení zdravotní sestry, porodní asistentky a zdravotního laboranta. Diskutovalo se na téma dvojkolejnosti vzdělávání u těchto profesí, Mgr. Šmídová (hl.sestra ČR) seznámila přítomné s aktuálním návrhem změn v zák. č. 96/2004 Sb.,předala informaci o hlubokém rozporu v oblasti vzdělávání mezi MZČR a MŠMT ohledně VOŠ. Jednání nedošlo ke shodě.

ad 6 BIOLAB 2016

 • diskutován program, návrh témat (genetická analýza v biochemii, onkologická diagnostika)

ad 7 různé

 • v rámci ČAZL (Česká asociace zdravotních laborantů) vznikla sekce biochemických laborantů - viz www.cazl.cz

Zapsal: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 21.1.2015

Zpět


česky | english