ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2014 - zpráva č.37

Zápis č. 37/2014 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 23.4.2014

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, doc. MUDr. P. Schneiderka, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J. Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
MUDr. P. Kubáč, prof. MUDr. R. Průša, CSc., Ing. D. Springer, Ph.D., J. Blažková, P. Coufal, M. Kapustová

Hosté: MUDr. I. Lerch


Kontrola zápisu č. 36/2014

 • Zápis č. 36/2014 byl schválen bez připomínek.

Prof. Zima poděkoval za práci ve výboru Ing. Vávrové, Ing. Špronglovi a doc. Schneiderkovi.
Prof. Palička poděkoval za práci ve výboru odstupujícímu předsedovi prof. Zimovi.

Volby 2014 – prim. Lerch - oficiální výsledky voleb

 • Na webu společnosti jsou zveřejněny výsledky 2. kola voleb do výboru ČSKB, výboru sekce biochemických laborantů a revizní komise: http://www.cskb.cz/res/file/aktual/Volby_CSKB_2014_vysledky.pdf
 • Předseda volební komise MUDr. Lerch předal zápisy a ostatní písemnosti vzešlé z volebního aktu nově zvolenému výboru k archivaci a zároveň byla odeslána kopie zápisu z jednání volební komise ČSKB předsedovi ČLS JEP. Příloha č. 1

Volba předsedy – prim. Lerch

 • Předsedou výboru ČSKB byl tajnou volbou nově zvolenými členy výboru zvolen prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. s počtem 5 hlasů.

Předseda prof. Racek poděkoval za projevenou důvěru a navrhly členy do funkcí ve výboru.

Volby do dalších funkcí ve výboru – prim. Lerch

Nový výbor zvolil do funkcí následující členy výboru:

 • Místopředsedové – prof. MUDr. Richard Průša, CSc. s počtem 6 hlasů a Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. s počtem 6 hlasů
 • Vědecký sekretář – doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. s počtem 6 hlasů
 • Pokladník – MUDr. Petr Kubáč s počtem 6 hlasů
 • Členové – RNDr. Dagmar Gotzmannová, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Informace o volbách v sekci biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

V sekci biochemických laborantů výbor zvolil funkcionáře sekce následovně:

 • Předsedkyně - Mgr. Martina Bunešová
 • Vědecká sekretářka – Mgr. Miloslava Kapustová
 • Místopředseda – Bc. Jana Blažková
 • Členové – Petr Coufal, Jana Sedláková

Poděkování odstupujícím členům sekce biochemických laborantů.

Volba předsedy revizní komise – prim. Lerch

 • Předsedou revizní komise byl zvolen MUDr. Miroslav Verner s počtem 2 hlasů
 • Členové – RNDr. Hana Benáková, RNDr. Gustav Louženský

Volba reprezentanta EFLM a IFCC

 • Reprezentantem EFLM a IFCC byl zvolen prof. MUDr. Richard Průša, CSc. s počtem 5 hlasů.

Prof. Racek poděkoval MUDr. Lerchovi a volební komisi za skvělou práci při přípravě a průběhu voleb.

Nikdo z přítomných neměl námitky k vykonaným volbám.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 14.5.2014

Zpět


česky | english