ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

duben 2010 - zpráva č.38

Zpráva č. 38 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 8.4. 2010

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, Bc. J. Blažková, RNDr. P.Breinek , Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, doc.MUDr. M. Dastych, RNDr. D.Gotzmannová, J. Kotrbatý, DiS, RNDr. G.Louženský, M. Nejedlý, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl., Ing. J.Vávrová, Ph.D., M. Vémolová, MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., J. Chaloupka, M. Kapustová, prof.MUDr. V.Palička, CSc. 
Hosté: MUDr. I. Lerch, doc. RNDr. P Štern, CSc.


Kontrola zápisu č.37

Zápis č.37 byl schválen bez připomínek.

Poděkování členům výborů

Předseda společnosti poděkoval členům odstupujícího výboru, výboru sekce zdravotnických laborantů a revizní komisi za jejich práci v minulém období. Zejména pak místopředsedovi RNDr. M.Radinovi, předsedkyni sekce zdravotnických laborantů Z. Rychnovské, M.Vémolové a RNDr. P. Breinkovi za jejich práci pro Českou společnost klinické biochemie.

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 30.4.2010

Zpět


česky | english