Kvalita

NASKL - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře

  • NASKL je samostatný odborný a ekonomický útvar při sekretariátu ČLS JEP, který byl zřízen pro plošné provádění edukační a poradenské činnosti v celé šíři klinických laboratorních oborů, pro zajištění procesu zvyšování kvality práce klinických laboratoří, pro přípravu k akreditaci a pro ověřování kvality práce klinických laboratoří v rámci Registru klinických laboratoří.
  • http://www.naskl.cz
  • viz také akreditace laboratoří (Společné prohlášení výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii MZ ČR k akreditaci laboratoří)

Registr klinických laboratoří - Program zvyšování kvality ve zdravotnictví

  • Registr klinických laboratoří je nástroj používaný v oblasti zdravotnictví pro evidenci a podporu klinických laboratoří, které se dobrovolně hlásí k projektu zvyšování kvality práce klinických laboratoří v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví, garantovaného Ministerstvem zdravotnictví.
  • http://www.szu.cz/cekz/index.php?str=registr 

ČIA o.p.s. – Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost

  • ČIA o.p.s. jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci.
    Akreditace zdravotnických laboratoří se provádí podle norem ČSN EN ISO 15189:2004 a ČSN EN ISO 17025:2005; záleží na rozhodnutí laboratoře.

SEKK

  • SEKK je akreditovaný organizátor programů zkoušení způsobilosti č. 7004. Společnost SEKK, s.r.o. vznikla v roce 1995 se základním cílem poskytovat klinickým laboratořím komplexní služby v oblasti systému externího hodnocení kvality (EQA), zajištění správné laboratorní práce (SLP) a vzdělávání v laboratorní medicíně (EDU). Tyto služby jsou k dispozici nejenom pracovištím v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích.
  • http://www.sekk.cz

DGKL

UK NEQAS

česky | english