Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.7 - červenec 2012

Zápis č. 7 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané elektronicky, červenec 2012

Účast: Bc. J. Blažková , Mgr. M. Bunešová, P. Coufal, Mgr. M. Kapustová, J. Kotrbatý, DiS.


Program:

 1. BIOLAB 2012
 2. Pracovní den 7.11.2012 Lékařský dům, Praha
 3. návrhy k novelizaci vyhlášky č. 55/2011 Sb.
 4. časopis Diagnóza
 5. Různé

ad 1. BIOLAB 2012

 • Rozpočet Biolabu skončil s mírným plusem
 • BIOLAB 2014 proběhne v Ostravě

ad 2. Pracovní den 7.11.2012 Lékařský dům, Praha

 • program pracovního dne doplněn a zveřejněn na webu ČSKB
 • téma: „Markery kostního metabolismu“
 • pracovní den zajišťuje J. Kotrbatý, DiS, jiri.kotrbaty@ikem.cz

ad 3. vyhláška č. 55/2011 Sb.

 • výbor projednal a připravil návrh změn vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků tak, aby byly v souladu s novými vyhláškami MZČR Tato změna se dotýká především změny zrušením odborného dohledu a vyspecifikováním činností pro pracovníka bez indikace, na základě indikace, pod odborným vedením v době zapracování a v době specializace, po získání odborné způsobilosti a po získání specializovaně způsobilosti.

ad 4. časopis Diagnóza

 • bylo vydáno nové číslo odborného časopisu Diagnóza v ošetřovatelství č. 4/2012. Časopis publikuje široké spektrum článků se zdravotnickou tématikou, je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, porodní asistentky, nutriční terapeuti, zdravotní laboranti, zdravotničtí záchranáři, sociálně zdravotničtí pracovníci a další. Časopis je dvouměsíčník (vychází leden, březen, květen, červenec, září a listopad). Součástí časopisu je „SUPPLEMENTUM“ s recenzovanými články. Časopis je možné využít k publikaci článků z naší profese.

ad 5. Různé

 • výbor projednal a navrhl předání četného členství paní Janě Farkačové, která pracuje na ÚKBLD ve VFN Praha, podklady předány vědecké sekretářce ing. J. Vávrové, Ph.D.
 • rezidenční místa – seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2012

Zapsala: M. Bunešová
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 12.8.2012

Zpět


česky | english