ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

březen 2018 - zpráva č. 30

Zpráva č. 30/2018 ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 14.3.2018

Přítomni: RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MUDr. P. Kubáč,
RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. R. Průša, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., MUDr. M. Verner
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, doc. Ing. D. Springer, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Hosté: MUDr. Kocna, CSc.


Kontrola zápisu

 • Zápis č. 29/2018 byl schválenbez připomínek.

Doporučení společnosti

 • Společné doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility z roku 2012 – doc. Springer, doc. Límanová, MUDr. Pikner - předpokládaný termín aktualizace v březnu 2018.
 • Prim. Pikner připraví po dohodě s výborem aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro metabolická onemocnění skeletu, na základě iniciace prof. Paličky.
 • Ing. Budina ze SEKKu požádal výbor o unifikaci jednotek při vyjadřování výsledků.
 • Výbor navrhl vyřadit kostní markery a řadit metody podle abecedy.
 • Komise pro Screening kolorektálního karcinomu MZ ČR připravuje změny ve Věstníku týkající se vyšetření okultního krvácení. Výbor souhlasí s návrhem MUDr. Kocny pro předložení podmínek vyšetření u praktického lékaře a v laboratoři.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Průša, prof. Racek, prof. Zima

 • Doc. Springer byla jmenována řádným členem WG EFLM Guidelines.
 • Dr. Kocna nebyl přijat do výboru IFCC pro DL (distance learning).

Lab Tests on Line, 10 let projektu – prof. Racek

http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz

 • Probíhá revize textů – choroby, chorobné stavy – jaro 2018.
 • 10 let vzniku projektu – příprava tiskovky 10/2018.

Organizace odborných akcí

BIOLAB 2018 Jihlava

 • 49. celostátní sjezd biochemických laborantů se bude konat ve dnech 27. – 29. 5. 2018.
 • Abstrakta od autorů dodána, požadovány malé úpravy, po kterých bude předáno k tisku k rukám Ing. Vávrové.
 • Rozpočet se naplňuje.
 • Odborný program ukončen, uzavřen a zveřejněn na webu.
 • Na příští výbor bude pozvána M. Šenderová z CBT.

FONS– 16.-18.9. 2018 – Pardubice, organizuje p. Adamec, Stapro

 • Sympozium klinické biochemie FONS 2018.

XIV. Sjezd ČSKB 2019 – Zlín

 • Sjezd v roce 2019 se bude konat ve Zlíně. Garantem sjezdu je dr. Šálek.

Volby do výboru ČSKB v roce 2018 – prof. Racek

 • Přípravu voleb zajišťuje společnost CBT.
 • Výbor navrhuje, aby příští volební období proběhlo již elektronicky.
 • 5.3. budou rozeslány lístky do 2. kola. Deadline 23.3. Ukončení voleb 3.4.2018.
 • Na příští jednání bude pozvána předsedkyně volební komise, RNDr. Hložková.

Zpráva pokladníka - dr. Kubáč

 • Účetní uzávěrka hospodaření ČSKB za rok 2017 včetně vyúčtování daní bude hotova až koncem dubna 2018, protože na ČLS JEP v současnosti probíhá audit hospodaření. Proto jsme si vyžádali předběžnou bilanci, ze které vyplývá, že příjmy ČSKB v roce 2017 činily 597 949.- Kč. Výdaje činily 560 975, 65 Kč. Hrubý zisk před zdaněním byl 36 973,35 Kč, což dává naději na nepatrný zisk i po zdanění.
 • Probíhají jednání se sponzory ČSKB, kde se zatím podařilo uzavřít smlouvy na podporu ve výši 180 000,- Kč (loni 205 000,- Kč).
 • ČSKB požádá ČLS JEP o vystavení faktury na 43 960,- Kč pro firmu Stapro. Jedná se o podíl ČSKB na zisku bulletinu FONS.

Zpráva vědeckého sekretáře – doc. Dastych 

 • Výbor projednal a odsouhlasil přihlášky nových členů: Jana Hofmanová, Jičín; Kateřina Lamiová, Jičín; Gabriela Šimková, Jičín; Petra Voltrová, Jičín; Marina Pěničková, Jičín; Dis. Karolína Procházková, Jičín; Martina Kurfurstová, Jičín;Mgr. Martina Zmolilová, Jičín; Markéta Karbanová, Jičín; Mgr. Juraj Pessl, Znojmo; Mgr. Barbora Boráňová, Zlín; Mgr. Kristýna Sedivakova, Los Angeles, USA.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová

 • Výbor připomínkoval Návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
 • Program semináře v Lékařském domě zveřejněn, zájemci se přihlašují.
 • Následující jednání výboru proběhne společně s novými členy výboru – po uzavření a vyhlášení výsledků voleb.

Různé

 • Pilotní projekt o vyhledávání thyreopatií v těhotenství – návrh pro vytvoření jednotného postupu pro genetiky a gynekology.
 • Shromáždění představitelů organizačních složek ČSL JEP v Praze v Lékařském domě dne 5.4. – MUDr.Verner.
 • Na atestaci z klinické biochemie je možné navázat nástavbovou atestací z osteology, klinické výživy, intenzívní metabolické péče, veřejného zdravotnictví.
 • Z MZ ČR přišel návrh vzdělávacích programů – základních kmenů. I pediatrický kmen nabízí možnost návazného studia klinické biochemie a v rámci kmene je možnost 6měsíční praxe v klinicko-biochemické laboratoři.

Příští jednání se koná dne 10.4.2018 v 10,30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha, U Nemocnice 2, Praha 2.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Vloženo: 5.4.2018

Zpět


česky | english