Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 9 – 3.12. 2015

Místo: Praha FN Motol 3. 12. 2015
Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola zápisu č.8
 2. program seminářů na rok 2016
 3. příprava BIOLAB 2016
 4. zprávy z akcí
 5. různé

ad 1

 • zápis bez připomínek

ad 2

 • přednášky ze semináře v Lékařském domě dne 7.10.2015 byly zveřejněny v Archivu akcí na webových stránkách ČSKB
 • 13.4.2016 Vnitřní prostředí, biochemické monitorování nemocných intenzivní a resuscitační péče, program připraven (osloveni přednášející prof. MUDr. A. Kazda, ing. J. Špirková, a další),
 • změna tématu semináře dne 5.10.2016 Nádorová onemocnění prsu a prostaty (pozváni budou odborníci z oboru onkologie, mammologie, psychologie)

ad 3

ad 4

 • dne 24. 11. 2015 proběhl v Ústí nad Labem 19. ročník studentského klání Studentlab 2015 - zpráva je přílohou zápisu a bude uveřejněna v bulletinu FONS (příloha č.1)
 • výbor sekce BL dokončil informativní list s výzvou ke členské základně, dopis je přílohou zápisu a bude zveřejněn v bulletinu FONS (příloha č.2)
 • dne 13. 11. 2015 se zástupci sekce ZL zúčastnili v poslanecké sněmovně veřejného semináře Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, obsah všech přednášek ze semináře je dostupný zde . Zpráva ze semináře je přílohou zápisu a bude zveřejněna v bulletinu FONS. (příloha č.3)

ad 5

 • zástupce výboru BL oslovil vedoucí studia PSS klinické biochemie ohledně závěrečné praktické zkoušky PSS. Zákon umožňuje vedoucímu studia provést volbu pro každý jednotlivý běh, jak ukončit praktickou část PSS. Zda praktickou zkouškou v laboratoři či vypracováním seminární práce Jsme jedinou odborností, kde studenti ukončují tuto část studia PSS praktickou zkouškou v provozu laboratoře. Zdá se, že by to mohlo být i přínosné – avšem pouze v případě, že by zkoušející nesledovali pouze pipetovací dovednost studentů. Student, který absolvuje PSS je již laborant z praxe a zkoumané dovednosti by měly být na podstatně vyšší úrovni. Není pravdou, že bychom nebyli schopni z řad vysokoškolsky vzdělaných laborantů – biochemických specialistů navrhnout hodnotitele závěrečných seminárních prací. Nicméně, z jednání vyplynulo, že jako výbor můžeme dát návrh a na NICH záleží, jak rozhodnou. Zástupci biochemických laborantů při ČSKB budou v jednání pokračovat.
 • příští schůze výboru biochemických laborantů 4.2.2016

Zapsal: J. Blažková
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 18.12.2015

Zpět


česky | english