Vzdělávání LabTestsOnline

Dne 10.10.2008 zahájila provoz mezinárodní webová příručka laboratorních testů v českém jazyce

10 let Lab Tests Online cz

LabTestsOnline

Posláním je pomoci pacientům a lékařům lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci, určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění.Česká verze této příručky bude spuštěna u příležitosti oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP).

Příručka LabTestsOnline vznikla před sedmi lety v Americe a velmi rychle expandovala do celého světa. V USA je navštěvována více než jedním milionem čtenářů měsíčně, se zahájením spolupráce s EDMOU a otevíráním nových jazykových verzí v Evropě pak tento počet vzrostl na 1,6 milionu lidí za měsíc a stále se zvyšuje. Díky spolupráci lékařských odborných společností a výrobců diagnostik in vitro (IVD) byla přeložena do mnoha jazyků, mj. do italštiny, němčiny, španělštiny, maďarštiny a polštiny. V říjnu 2008 se připojuje verze v češtině, dále bude následovat řečtina a probíhají jednání o zahájení překladů do portugalštiny a francouzštiny.

Informace pro veřejnost - historie

česky | english