Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č.15 – 5.4. 2017

Zápis č.15 – 5.4. 2017

Místo: Praha, 5.4.2017

Účast: Bc. J. Blažková, Mgr. M. Bunešová, Mgr. M. Kapustová, P. Coufal, J. Sedláková


Program:

 1. kontrola a doplnění zápisu č.14
 2. vyhodnocení pracovní konference 5.4. 2017
 3. pracovní konference v říjnu 2017
 4. sjezd ČAZL
 5. Evropský kongres Preanalytické fáze Amsterdam
 6. Různé

ad.1

 • bez připomínek

ad 2

 • 110 účastníků, krátká zpráva bude uveřejněna ve FONSu - vypracuje Mgr. Kapustová Miloslava, prezentace jsou, se svolením autorů, zveřejněny na www.cskb.cz

ad 3

 • příprava programu pracovní konference 4.10. 2017 Onemocnění jater pokračuje

ad 4

 • 4.sjezd České asociace zdrav. laborantů se bude konat 10.-11.11 2017 IKEM – Praha
 • výbor vypracuje přednášku na téma poškození pankreatu a jeho laboratorní vyšetření, přednášející Mgr. Martina Bunešová, MBA

ad 5

 • informace z Evropského kongresu Preanalytické fáze budou zveřejněny v bulletinu FONS- květen 2017.

ad 6

 • novelizace zák.č.96/2004 Sb.-V současné době je návrh předložen k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v oblasti návrhu změn vzdělávání zdrav.laboranta nejsou uvedeny žádné návrhy změn, u laboratorního asistenta - zůstává - § 30 - "Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta "
 • (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se získává absolvováním střední zdravotnické školy v oboru laboratorní asistent.
 • (2) Za výkon povolání laboratorního asistenta se považuje činnost v rámci diagnostické péče pod odborným dohledem., novela zahrnuje zrušení kreditního systému, je předpoklad, že zákon vejde v platnost na podzim 2017
 • Poslanec Rostislav Vyzula do novelizace zák.č.96/2004 Sb za dosavadní bod 57 vkládá nový bod 58, který navrhuje vznik nových odborností – a to – „Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny „ a duhá – „Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny“, zároveň s tím navrhuje i možnost vzdělávání. Na nesouhlas ČLK nebyl brán zřetel.
 • předsedkyně BL ČSKB byla oslovena kpt. Mgr. Tomášem Grögersem, který pracuje v resortu Ministerstva obrany AČR pod Agenturou vojenského zdravotnictví. Jedná se o důstojníka, který je hlavním koordinátorem pro vznik aktivní zálohy u Odboru biologické ochrany Těchonín. V červenci loňského roku vznikla aktivní záloha u Odboru biologické ochrany Těchonín a s tím nová služební místa pro pracoviště biochemické, hematologické a mikrobiologické diagnostiky. Zdravotní laboranty se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo mikrobiologie a způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Nejedná se o pracovní nabídku, ale o dobrovolné převzetí branné povinnosti. Bližší informace o aktivní záloze Odboru biologické ochrany Těchonín, Agentury vojenského zdravotnictví naleznete na internetových stránkách www.aztechonin.army.cz

  Zapsala: J. Blažková
  Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 15.5.2017

Zpět


česky | english