Spolupráce Odborné společnosti

ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/


ČSAT - Česká společnost pro aterosklerózu

http://www.athero.cz


česky | english