Doporučení výboru ČSKB

Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření

Schváleno výborem ČSKB 17.10. 2018
aktuální verze

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

schváleno výborem ČSKB 29.1.2019: aktuální verze
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 27 (48), 2019, No. 1, p. 32–47.

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin

Vborem ČSKB schváleno 27.9.2017

Společné doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP, České nefrologické společnosti a České  společnosti klinické biochemie ČLS JEP

aktuální verze

Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot

Schváleno výborem ČSKB 7.9.2016

Smyslem je informovat odbornou veřejnost ve stručnosti o tom, co je nového, resp. co se změnilo v názorech na nutnost lačnění před odběrem krve na stanovení krevních lipidů, vliv jídla na hladinu krevních lipidů a doporučení pro hodnocení vysledků vyšetření krevních lipidů na nálezových listech z laboratoře.
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 24 (46), 2017, No. 1, p. 36

 

Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016

Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2011

vydáno: 2015

Tento komentář k posledním Evropským doporučením pro léčbu dyslipidemií si klade za cíl informovat ve stručné formě o tom, co je nového a/nebo co se změnilo v přístupu k nemocným s dyslipidemií od roku 2007, kdy byla publikována poslední česká „Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti“
Publikováno: HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence

Vyšetřování mozkomíšního moku

Schváleno 24.11.2016

Smysl doporučení: specifikovat organizační, personální, preanalytické, analytické a postanalytické požadavky Text doporučení je připraven k publikování v časopise Klinická biochemie a metabolismus

Doporučení ČSKB: Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom

Schváleno 5. 5. 2015
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 23 (44), 2015, No. 2, p. 71-77.

Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích

Datum vydání: 11.11.2014
Publikováno na http://www.sekk.cz/infoservis/2014_nejistoty_doporuceni.pdf

Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství

Schváleno 7. 5. 2018:

aktuální novelizované doporučení

příloha č. 1

Systém provádění screeningu v 1. a 2. trimestru je dán dohodou mezi laboratoří, gynekology a genetiky.

Diabetes mellitus - laboratorní dignostika a sledování stavu pacientů

Vydáno v lednu 2016 jako aktualizované doporučení z února 2012 doplněné o teoretické podklady, aktuální korekce provedena 29. 1. 2016
Smysl doporučení: komplexní přístup k uplatnění laboratoře v péči o diabetiky
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 24 (45), 2016, No. 1, p. 39-50.

Doporučení: Systém externího hodnocení kvality (EHK)

Vydáno v březnu 2014
Smysl doporučení: EHK a jeho role v procesu zajišťování kvality
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 153-154

Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů

Vydáno v březnu 2014
Smysl doporučení: správné používání POCT
Teoretické podklady doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů.
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 155-164

Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin

Vydáno v březnu 2014
Smysl doporučení: odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 3, p. 138-152

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

Vydáno v květnu 2013
Smysl doporučení: revize doporučení z r. 2008
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 1, p. 22-39.
Zkrácená verze publikována v: Postgraduální medicína 2013, 15, 40-50.


Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy a těhotenství a pro ženy s poruchou fertility

Vydáno v říjnu 2012
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No.1, p. 41-64

Stručné shrnutí výsledků srovnávací studie čtyř systémů POCT k měření HbA1c (podrobná publikace vyšla tiskem v časopisu Praktický Lékař)

Vydáno v prosinci 2011
Smysl doporučení: Zajištění metrologické návaznosti stanovení na referenční systém IFCC. Používání jednotky mmol/mol.
Doporučení
Shrnutí výsledků studie

Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření

Vydáno v červnu 2011
text

Správné zavádění a používání prostředků POCT

Vydáno v dubnu 2011
Smysl doporučení: Určeno pro profesionální uživatele systémů POCT. Dokument nahrazuje doporučení ČSKB "POCT- správné zavádění a používání" z listopadu 2006
text

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří

Vydáno v březnu 2011
Smysl doporučení: Doporučení pravidel odmítnutí nekvalitních a nejednoznačně identifikovaných vzorků biologických materiálů.
publikováno také v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 2, p. 128-130


Glykovaný hemoglobin a jeho stanovení v režimu POCT. Minimum potřebných informací

Vydáno v únoru 2011
Smysl doporučení: Shrnutí minimálních požadavků pro zajištění kvality měření v režimu POCT
publikováno také v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 2, p. 126-127

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Vydáno v lednu 2011
Smysl doporučení: Návod, jak optimalizovat laboratorní vyšetření při diagnostice, sledování průběhu a léčbě onemocnění štítné žlázy funkčních a autoimunitních poruch štítné žlázy
publikováno také v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 1, p. 48- 61.

Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie

Vydáno v říjnu 2010
Smysl doporučení: Popisuje aktuální přístup k laboratorní diagnostice proteinurie
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2010, No. 1, p. 28- 35.

Validace a verifikace metod

Vydáno v listopadu 2004, aktualizováno 2010
Smysl doporučení: teoretický a praktický návod k provedení validace a verifikace metod
publikováno v Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 1, p. 36- 44.

Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.

Vydáno v lednu 2010
Smysl doporučení: Cílem je, aby pracoviště stanovující koncentraci krevních lipidů uváděla na výsledkových listech jako hodnotící meze hodnoty doporučené pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO).
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46

Cílený screening celiakální sprue (CS)

Vydáno v únoru 2009
Smysl doporučení: Na vzniku tohoto programu se aktivně podíleli členové Komise MZ ČR pro CS, text byl projednán a podpořen 15 odbornými společnostmi ČLS JEP
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 17 (38), 2009, No. 1, p. 55–56

Markery poškození myokardu

Vydáno v listopadu 2007
Smysl doporučení: přehled požadavků preanalytických i analytických pro měření biochemických markerů poškození myokardu
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, No. 1, p. 50-55.

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře: Biochemické metody

Vydáno v listopadu 2007
Smysl doporučení: určeno zejména na pomoc praktickým lékařům v oblasti racionálního využívání laboratorních vyšetření
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, No. 1, p. 56-68.

Vnitřní kontrola kvality (2007)

Vydáno v září 2007
Smysl doporučení: podat návod k provádění vnitřní kontroly kvality
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, No. 1, p. 69-70.
Součástí doporučení je edukační materiál o vnitřní kontrole kvality (ISBN 978-80-254-1130-8)

Validace a verifikace metod – extrahumánní genom

Vydáno v únoru 2006
Smysl doporučení: dodatek, teoretický a praktický návod k provedení validace a verifikace metod, extrahumánní genom
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 2, p. 118-124.

Odhad nejistot výsledku měření

Vydáno v listopadu 2005
Smysl doporučení: teoretický a praktický návod k odhadu nejistot
aktuální
Publikováno v Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 1, p. 43-53.

česky | english