Stanoviska Odborná stanoviska

Odkazy vedou na PDF verze příslušných textů.

Datum Název Platnost
leden 2019
Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 29. 1. 2019 - uvolňování výsledků laboratorních vyšetření
aktuální
říjen 2017 Společné stanovisko ČIA, CZEDMA a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii při ÚLBLD 1.LF UK a VFN k rozsahu dokumentace dodavatele IVD a laboratorních přístrojů
aktuální
listopad 2016 Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot aktuální
listopad 2015 Reakce SLG na tiskovou zprávu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP: „Národní registr má zefektivnit organizaci péče o těhotné i novorozence“ ze dne 24. listopadu 2015 aktuální
červen 2015 Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření – stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 30. 6. 2015 aktuální
červen 2015 Stanovisko ke stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní analýzou aktuální
březen 2014 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami aktuální
květen 2013 Neinvazivní analyzátor krve AMP - vyjádření MZČR aktuální
leden 2013

STANOVISKO K VIGILANCI diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

vyjádření výboru ČSKB ke stanovisku

aktuální
červenec 2012 Stanovisko výboru ČSKB k dotazům ČIA - vydávání laboratorních výsledků odbornosti 801 neaktuální
květen 2012 Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče – laboratorní pracoviště aktuální
prosinec 2011 Stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu v séru/plazmě aktuální
září 2011 Stanovisko výboru ČSKB k dotazům ČIA – EHK aktuální
listopad 2008 Stanovisko výboru ČSKB k dotazům ČIA - vydávání výsledků samoplátcům

aktuální

listopad 2007 Společné stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP A CZEDMA k používání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro při poskytování zdravotní péče aktuální
říjen 2006 Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie k dokumentu „Stanovisko CZEDMA k dokumentům, požadovaným při dodávkách diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v České republice“. aktuální
18.11.2005 Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie a Referenční laboratoře pro klinickou biochemii MZ ČR k hodnocení výsledků měření katalytických koncentrací laktátdehydrogenázy - LD aktuální
24.2.2005 Stanovisko výboru ČSKB k interpretaci odstavce zveřejněného v příloze č.1 zprávy z jednání výboru ČSKB č. 26 (říjen 2004) aktuální
6.5.2003 Stanovi sko odborných společností ČSNM a ČSKB k vykazování výkonů odbornosti 815 laboratořemi odbornosti 801 aktuální
27.5.2003 Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu aktuální
27.5.2003 Společné stanovisko k vyšetřování PSA v rámci projektu včasného záchytu karcinomu prostaty u mužské populace v ČR (Česká společnost nukleární medicíny ČLS J. E. Purkyně - imunoanalytická sekce, Česká společnost klinické biochemie ČLS J. E. Purkyně, Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA, Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR) aktuální
20.6.2002 Stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie k odběrům krve pro analýzu acidobazické rovnováhy a elektrolytů v režimu POCT aktuální

 

 

česky | english