Odborné akce Historie odborných akcí ČSKB

Chronologie pracovních setkání a sjezdů v padesátileté historii ČSKB

obrazová galerie

10.10.1958

Ustavující a plenární schůze společnosti

Hlavním bodem programu byla přednáška prof. MUDr. J. Hořejšího: Mezinárodní biochemický sjezd ve Vídni v r.1958.

 

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 2010

2011 

 2012

 2013

 

 

 

 

 

 

1959

16.1.1959

První pracovní schůze v posluchárně fysiologického ústavu lékařské fakulty MU v Brně u příležitosti 65. narozenin prof. MUDr. Oktaviána Wagnera, přednosty Ústavu lékařské chemie MU v Brně. Odeznělo 7 sdělení, hlavně brněnských autorů (2krát jako spoluautor s MUDr. Talafantem a MUDr. Ševelou, asistenty ústavu lékařské chemie, byl i Josef Továrek).

20.3.1959

Pracovní a volební plenární schůze se konala v posluchárně I. Ústavu lékařské chemie v Praze. V pracovní části odeznělo 6 přednášek hlavně pracovníků ústavu.

1960

25.1.1960

Slavnostní vědecká pracovní chůze u příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. K.Kácla (Lékařský dům v Praze), účastilo se více jak 100 posluchačů.

29.8.- 3.9. 1960

Biochemický sjezd v Praze na Albertově, aktivně se zúčastnila i sekce klinické chemie.

1961

Konaly se 3 schůze sekce klinické chemie s tématikou vodní a solný metabolismus, jednalo se o společné schůze s Čsl. Společností biochemickou.

1962

27.3.1962

Pracovní den v Hradci Králové – téma toxikologie

21.9.1962

Pracovní den v Ćeských Budějovicích – enzymologie

říjen 1962

Pracovní schůze v Praze, kde se se svými sděleními presentovali i tehdejší „mladíci“ v klinické biochemii, M. Engliš a J. Hyánek.

13. a 14.11.1962

Dny klinické chemie v Novém Smokovci, uspořádány sekcí klinické chemie a slovenskou odbočkou sekce klinické chemie.

 • Kromě čtrnácti různých přednášek z enzymologie, polarografie, elektroforézy zazněla i přednáška prim. Maška k ekonomickým problémům rozvoje nemocničních laboratoří.

23.11.1962

Pracovní den v Ústí nad Labem - diabetes.

1964

4.6.- 6.6.1964

Slavná první konference biochemických laborantů v Jilemnici, organizovaná tamním vedoucím laborantem Emilem Stachem, kde bylo předneseno 46 sdělení, uskutečnila se panelová diskuse, počet účastníků byl 243.
(viz též "Historie Biolabů")

1965

květen 1965

Celostátní seminář o problematice lipidů

srpen 1965

Mezinárodní kurz klinické biochemie-Praha

4.9.1965

Pracovní den v Praze u příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. J. Hořejšího, DrSc., slavnostní projev přednesl prof. Niederland, dále pak zaznělo i 14 dalších odborných sdělení.

1966

březen 1966

Přednáška prof. Wallera z Tübingen, NSR

říjen 1966

Pracovní dny v Novém Smokovci

1971

14.9.-18.9.1971

Congessus biochimiae clinicae Pragensis cum participatione internacionali

 • významná událost, kongres klinické biochemie v Praze,
 • presidentem kongresu byl prof. Homolka, vice-presidentem prim. Cicvárek, generálním sekretářem prim. Podivínský, vědeckým sekretářem doc. Masopust, tiskovým mluvčím doc. Mašek a technickým sekretářem Dr. Hyánek.
 • Hlavními tématy byla polarografie v lékařské chemii, imunochemie, biochemie mozkomíšního moku a chemické aspekty intenzivní péče.
 • Kongresu se zúčastnilo přes 500 posluchačů, 200 bylo ze zahraničí.
 • Bylo předneseno přes 200 přednášek.
 • Kongresu se zúčastnil i předseda IFCC prof. Martin Rubin z USA, který kromě positivního hodnocení přislíbil i podporu kandidatury pro uspořádání některého z příštích kongresů této mezinárodní společnosti. Ve svém závěrečném projevu uvedl: “Z titulu své funkce jsem navštívil už velkou řadu zemí, kde se pořádaly podobné kongresy a musím prohlásit, že váš kongres byl brilantní“.

1972

 

3.10.1972

přednášel prof. Poul Astrup o acidobazické rovnováze

23.11.1972

přednášel prof. A.I.M. Keulemans z Holandska o významu instrumentálních analytických metod pro lékařskou chemii.

1973

 

28.3.1973

Pracovní den spojený s plenární volební schůzí.

18.6.1973

V Praze přednášel Dr. J. Badin z Paříže o jednokrokové selektivní precipitaci sérových proteinů a jejich klinické aplikaci.

29.11.1973

Slavností pracovní schůze u příležitosti 50. narozenin prim. Podivínského (v Olomouci).

Československé pracovní dny v Příbrami s tématy: Laboratorní kontrola a formy biochemických nálezů, technické aspekty provozu klinické biochemie, objektivní hodnota biochemické informace a multifázický screening.

1976

13.1.1976

V Praze se konala slavností pracovní schůze u příležitosti 70. narozenin prof. Hořejšího

13.1.1976

rovněž v Praze slavnostní pracovní schůze u příležitosti 60. narozenin prof. Homolky.

3.-8.10.1976

2. Evropský kongres klinické chemie v Praze

 • Presidentem kongresu byl prof. Homolka, generálním sekretářem prim. Podivínský. Zúčastnil se též předseda IFCC, prof. J. Frei ze Švýcarska.
 • Kongresu se zúčastnilo 1500 posluchačů ze 30 zemí.
 • Předneseno bylo 270 přednášek z onkologie, enzymologie, statistických metod, automatizace, vrozených vad metabolismu, likvorologie, lipidů, imunostanovení, biorytmu, hemokoagulace a toxikologie.
 • Vystaveno bylo 235 posterů.
 • Součástí kongresu byla i výstava Clinichem 1976, na které se kromě jiného presentovaly i analyzátory Technicon a Grainer.
 • Prof. Homolka byl zvolen i na další období členem kongresového výboru IFCC.

1978

 9.10.1978

Přednášel prof. E. Kaiser z Vídně o biochemii hyperurikémie.

1981

1981-1986

Sekce toxikologické analytiky pod vedením prof. Dr. Ing. Zdenka Vodrážky, DrSc. uspořádala 4 semináře:

  • 1982 v Čeladné
  • 1984 Podolánky v Beskydách,
  • 1985 X. jubilejní v r. v Pelhřimově
  • 1986 v Poděbradech.

1.6.1981

V Praze na pracovním dnu přednášeli pracovníci Centrální laboratoře universitní nemocnice Greningen (Nizozemsko) - F. A. J. Muskiet J. van der Meulen o tumorových markrech, vyšetření steroidů a jejich metabolitů v moči plynovou chromatografií.

4.-7.11.1981

Celostátní sjezd - Piešťany

Témata: spolehlivost práce na OKB, matematické metody v objektivizaci diagnostického procesu, organizace a racionalizace práce na OKB, nové trendy v likvorologické diagnostice, algoritmy při diferenciální klinicko-biochemické diagnostice, monitorování terapie z aspektu klinické biochemie a farmakologie, klinická enzymologie.

1982

 15.-18.9.1982

Celostátní setkání v Českém Krumlově s tématy: Třístupňový diagnostický systém a racionalizace klinicko-biochemických vyšetření, steroidní hormony a jejich stanovení, monoklonální gamapatie.

1983

 25.4.1983

Pracovní den - Praha, téma vyšetřování a standardizace močového sedimentu a vyšetřování močových kamenů. Jako host vystoupil prof. D. Kutter z Lucemburska s přednáškou Racionalizace močové mikroskopie.

26.5.1983

Nymburk, tělovýchovné středisko, pracovní den společně se Společností tělovýchovného lékařství: Určení základních biochemických parametrů pro sledování ve vrcholovém sportu, jejich standardizace a unifikace.

1984

2.7.1984

Pracovní den, v Praze přednášel John M. Pavelek, Ph.D. z Yale University School of Medicine, USA: Nové aspekty v biosyntéze ssavčích melaninů.

14.-17.10.1984

Celostátní sjezd - Hradec Králové s hlavními tématy: Klinicko biochemická diagnostika onemocnění ledvin, parenterální výživa a otázky bioenergetiky, klinicko biochemická diagnostika onemocnění GIT, biochemie pojiva, medicinská informatika v klinické biochemii. Vystaveno bylo 50 posterů.

1986

9.1.1986

v Lékařském domě v Praze slavnostní schůze pořádaná u příležitosti 70. narozenin prof. Homolky.

27.-28.5.1986

Dny mladých klinických biochemiků byly organizovány prim. Paličkou a prim. Zichem.
 • První setkání na jaře 1986 v Hradci Králové zahájilo desetiletou tradici - témata: Vynálezecké a zlepšovatelské hnutí v klinické biochemii a vědecko-technický rozvoj oboru, nové metody a diagnostické postupy v KB, novinky v interpretaci biochemických vyšetření. Presentováno 18 posterů.

5.6.1986

Prim. Kalla a prim. Nejedlý zorganizovali v Pelhřimově celostátní seminář o maltodextrinech a tekuté výživě.

18.6.1986

V rámci Československo- Francouzských lékařských dnů přednášel prof. Raymond Bourdon (Paříž): Plasmová emisní spektroskopie a její aplikace u intoxikací anorganického původu.

3.-4.7.1986

Ve Znojmě proběhlo Československo-Rakouské symposium, kde se hovořilo o stavu klinické biochemie u nás a v Rakousku, doškolování lékařů, poruchách lipidového metabolismu, vrozených vadách metabolismu, interpretaci klinicko biochemických nálezů v metabolické péči, enzymatických metodách a hormonální antikoncepci.

5.-7.11.1986

Brno, celostátní akce, kde hlavními tématy byl Diabetes mellitus, lipidy a lipoproteiny a standardizace v klinické biochemii. Bylo presentováno 76 posterů.

5.12. 1986

V Lékařském domě v Praze se konal pracovní den a volební plenární schůze. V pracovní části byla na programu lékařská genetika a v druhé části proběhla volební plenární schůze.

1987

 

 23.-25.6.1987

II. Dny mladých klinických biochemiků v Mostě, nosná témata: Nové metodické a diagnostické postupy v KB, výpočetní a přístrojová technika v KB, novinky v klinické interpretaci biochemických vyšetření.

15.9.1987

Pracovní den v Brně u příležitosti 60. narozenin prim. MUDr. Svatopluka Paráka.

 1988

17.-19.3.1988

Sjezd v Banské Bystrici s hlavním programem: Účast klinické biochemie na celospolečenských programech, výpočetní technika v KB, analyticko-technická problematika, klinická biochemie v tělovýchovném lékařství, biochemická vyšetření v dětském věku, vnitřní prostředí a intenzivní péče, diagnostický význam a analytické problémy biochemických vyšetření netradičních biologických materiálů.

31.5. 1988

Pracvní den při příležitosti 60. narozenin prof. MUDr. Milana Adama, Dr.Sc.

7.-9.11.1988

III. Dny mladých klinických biochemiků v Pelhřimově.
 • Témata: Nové metodické a diagnostické postupy v KB, řízená diskuse k posterům, interpretace biochemických vyšetření.

1989

 22.-24.4.1989

IV Dny mladých klinických biochemiků, Hradec Králové.

 • Témata: Nové metodické a diagnostické postupy v KB, novinky v přístrojové technice, Postgraduální přednáška, současná problematika metabolismu lipidů a lipoproteidů, řízená diskuse u posterů.

25.-27.10.1989

Posledním sjezdem před změnou společenského systému ve státě byl 21. československý sjezd v Brně.
Hlavní témata: Metodické aspekty častých onemocnění z pohledu klinického biochemika, Analytika, Analyzátory a výpočetní technika. Vystaveno bylo 56 posterů.

25.10.1989

Jednání federálního výboru v Brně , kde v r. 1989 zasedali prof. Homolka, prim. Kalla, doc. Valovičová a prim. Kováč dospělo k dohodě, že celostátní sjezdy budou vždy za dva roky střídavě zajišťovány oběma společnostmi. Příští sjezd bude v Košicích v r. 1991 se zaměřením na pediatrickou KB a nefrologii.

1990

10.-13.5.1990

 V. Dny mladých klinických biochemiků v Benešově.

Každoročně se též od r.1990 uskutečňovaly postgraduální semináře sekce biochemické a toxikologické analytiky (prof. Vodrážka), sekce pojiva (prof. Adam) a nově zřízené imunochemické sekce (prof. Engliš).

1991

20.-22.5.1991

V Havl. Brodě se konaly VI. Dny mladých klinických biochemiků s programem: Urolitiáza, metabolické bilance a automatické analyzátory.

18.-21.6.1991

Postgraduální seminář sekce biochemické a toxikologické analytiky se konal ve Znojmě.

1992

23.-25.6.1992

VII. Dny mladých klinických biochemiků, Olomouc.

2.-5.9.1992

Celostátní sjezd KB v Košicích (204 účastníků, 41 přednášek, 74 posterů)

19.-21.10.1992

Biolab Bratislava

1993

Pracovní dny se uskutečnily 7krát (5krát v Praze, 2krát mimo Prahu)

20.-22.9.1993

1. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, Seč.
10 členů naší společnosti se zúčastnilo světového kongresu v Melbourn.
Presentovali 16 posterů, prim. Jabor získal 1. cenu za poster ve skupině acidobazické rovnováhy.

1994

23.-25.5.1994

Dny mladých klinických biochemiků - Poděbrady. 115 účastníků, 21 přednášek mimo vyzvané hosty.

12.-15.9.1994

Symposium Fons bylo na Seči s tématy: Nové technologie v KB, management a ekonomika, poruchy metabolismu kostní tkáně, lipidy, analytické imunochemické metody, perinatální screening, tumorové markery, hemokoagulace, monitorování hladin léků.. 314 účastníků, 21 firem, 43 posterů.

Září 1994

Biolab se konal v září v Mostě.

26.10.1994

Pracovní den věnovaný imunochemii, přednášel prof. Rádl z Nizozemska.

1995

22.-24.5.1995

Holandský kurz pořádaný Katedrou KB IPVZ Praha a společností KB. Přednášeli Dr. Badenhuis o kontrole jakosti a Dr. Goldschmidt o vyhodnocovacích postupech.

19.-21.6.1995

Biolab Praha

18.-21.9.1995

II. národní sjezd ČSKB s mezinárodní účastí Luhačovice. Hlavní témata: Moderní separační metody v KB, intensivní péče, vyhodnocovací postupy v KB, receptory a receptorové choroby, mok mozkomíšní, litiasa, moderní diagnostika a monitorování ICHS, správná laboratorní praxe, molekulární biologie, imunologie, výuka v KB.

1996

14.2.1996

Pracovní den - spolupráce s gynekologem a genetikem

20.-22.5.1996

Dny mladých klinických biochemiků, Jánské Lázně. Témata: molekulární biologie, strategie a taktika vnitřní kontroly kvality,mezibuněčné komunikace. 71 posluchčů, 2 z Holandska.
Byla však velmi malá účast na přednáškách. Další akce bude v r. 1998, do té doby bude akce přehodnocena.

7.-9.10.1996

Symposium Fons 96 v Luhačovicích

14.10.1996

Pracovní den s přednáškou prof. Griffithse: Intra a extrahepatální cholestáza

13.11.1996

Imunochemický pracovní den: Biologické funkce plasmatických bílkovin a jejich klinické využití

4.12.1996

Pracovní den sekce molekulární biologie
 • Holandský kurz v Praze: Endokrinologie
 • Zajištění části odborného programu na Pragomedice: Biochemické vyšetření v ordinaci praktického lékaře a u lůžka nemocného.

1997

9.4.1997

Pracovní den v Praze k 70. narozeninám prim. Nejedlého

29.6.-1.7.1997

Bioloab v Pelhřimově

29.9.-1.10.1997

III. sjezd společnosti klinické biochemie v Hradci Králové.
Hlavní témata: Apolipoproteiny, KB v gastroenterologii, molekulární biologie, imunitní systém, firemní a edukační přednášky. Účast přes 500 posluchačů.

1998

24.-26.9.1998

Alpe- Adria kongres v Karlových Varech. Symposia: ateroskleroza, preanalytická fáze, postanalytická fáze, výuka v laboratorní medicíně, úloha IFCC a FESCC.

27.-29.9.1998

Fons 1998 v Karlových Varech, témata: kardiovaskulární markery, intensivní péče, chemometrie a metrologie, půldenní Fórum mladých klinických biochemiků, edukační přednášky.
 • Biolab v Liberci
 • Imunochemický den Ústí nad Labem spolu se společností nukleární medicíny a imunologií.

1999

20.-22.6.1999

Biolab Vsetín (Velké Karlovice)

16.-18.5.1999

Imunochemické dny, Milovy, témata: endokrinologie, diabetologie, gynekologie, kostní metabolismus.

26.-28.9.1999

IV. sjezd klinické biochemie Hradec Králové. Témata: molekulárně biologické techniky a možnosti jejich využití v KB a laboratorní medicíně, klinická farmakologie a klinická toxikologie,monitorování hladin léků, medicína založená na důkazech, POCT, nové technologie, likvor.
 • Holandské dny jako satelitní symposium 4. sjezdu ČSKB.

2000

14.-16.5.2000

21. imunochemické dny v Jihlavě

25.-27.6.2000

Biolab Ústí nad Labem

17.-19.9.2000

Fons 2000 Pardubice s hlavními tématy: vyšetřování likvoru, TDM, informatika, endokrinologie, jakost, veterinární biochemie, molekulární biologie, kasuistiky, sekce mladých klinických biochemiků.

Září 2000

Sjezd molekulární biologie společně s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii.

2001

8.-10.4.2001

Imunoanalytické dny Zlín (spoluúčast ČSKB)

26.-31.5.2001

Euromedlab 2001 a V. sjezd klinické biochemie v Praze

9.-11.9.2001

Biolab Plzeň (250 účastníků, 22 přednášek, 10 posterů).

2002

28.-30.4.2002

Imunochemické dny (spoluúčast) v Karlových Varech

červen 2002

Biolab, Olomouc, 280 účastníků, 26 firem, 33 přednášek, 25 posterů

14.9.2002

III. symposium o hyperhomocysteinemii (spoluúčast ČSKB), Praha.

22.-24.9.2002

Fons 2002 Pardubice, účastnilo se 300 posluchačů a 35 firem

2003

6.-8.4.2003

40. Biolab Praha. Témata: likvor, cytogenetika a moleklurání biologie, sexuálně přenosné nemoci, diabetologie, informatika v laboratoři.

5.-7.10.2003

VI. sjezd klinické biochemie v Hradci Králové.
Témata: akreditace, kasuistiky, molekulární biologie, POCT, edukace, oponentura doporuční ČSKB.
Na sjezdu bylo uděleno in memoriam čestné členství ČSKB prof. Homolkovi.

2004

16.-18.5.2004

Biolab 2004 Uherské Hradiště, témata: akreditace, kontrola kvality, tumorové markery, ateroskleróza.

8.-11.9.2004

Společnost se aktivně zúčastnila pěti přednáškami na VI. Celostátním pediatrickém kongresu v Ostravě.

16.-21.9.2004

Fons 2004 , Pardubice. Témata: genetický blok, toxikologie, metabolický syndrom, dědičné poruchy metabolismu

12.-14.11.2004

Symposium FESCC Praha, 80 delegátů z evropských společností KB. Na programu bylo postgraduální vzdělávání v klinické biochemii, komentován různý přístup národních společností, shody a neshody.

  

2005

29.5.-1.6.2005

Česko-Moravské symposium laboratorní medicíny Znojmo

19.-21.6.2005

Biolab Liberec. Témata: Diabetes mellitus, autoimunita, mezioborová spolupráce, vzdělávání. 315 účastníků, 21 firem, 11 vystavovatelů.

11.-13.9.2005

VII. sjezd klinické biochemie v Olomouci.
Témata: Molekulárně biologická diagnostika extrahumánního genomu, dědičné poruchy metabolismu, klinicko biochemická diagnostika v hepatologii a gastroenterologii, biochemické markery poškození myokardu, stopové prvky a mikronutrienty v intenzivní péči, oxidační stres, nové trendy biochemických vyšetření v onkologii, paraproteinemie, biochemická diagnostika neurologických chorob.
Účast 453 posluchačů, 32 vystavovatelů, 60 přednášek, 62 posterů.

 

2006

 21.-23.5.2006

Biolab 2006 Český Krumlov, témata: Tumorové markery, biochemie a diagnostika zánětu, kardiovaskulární diagnostika, POCT, informační technologie. Přes 300 účastníku, 21 přednášek, 23 posterů

17.-19.9.2006

FONS 2006 Pardubice

 3.6.-7.6.2007

2007

Více jak 100 pracovníků oboru se zúčastnilo Euromedlabu v Amsterdamu

15.-19.9.2007

Congress of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine (ISIBOM), Praha – spoluúčast ČSKB.

23.-25.9.2007

VIII. sjezd klinické biochemie, České Budějovice s tématy: Septické stavy, farmakogenomika, nefrologie, nové techniky v biochemii a molekulární biologii, hemokoalgulace, toxikologie, personalizovaná laboratorní medicína, plenární schůze.

2008

Pracovních dnů, krajských a mezikrajských seminářů bylo uspořádáno 11.Sekce biochemických laborantů uspořádala 5 akcí.

1.-3.6.2008

 • Biolab v Brně s tématy: vzdělávání zdravotních laborantů, alkohol a drogy, bílkoviny v laboratorní a klinické praxi, kvalita v klinické laboratoři, varia. Vystaveno bylo 32 posterů. Byla předána čestná členství sekce biochemických laborantů Bc. M. Bunešové a M. Kapustové.

15.9.-16.9.2008

 • Symposium klinické biochemie FONS 2008 s následujícími tématy: TDM- farmakokinetika, hematologie, vitaminy a stopové prvky, konala se též plenární schůze ČSKB.
  Účast 224 posluchačů, 21 vystavujících firem, předneseno 36 přednášek a vystaveno 28 posterů.

obrazová galerie některých odborných akcí

Podklady poskytl K. Kalla (v plném znění publikovány v brožuře věnované jubileu společnosti), pro webovou prezentaci připravila J. Vávrová

2009

 IX. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, Praha, Národní dům na Smíchově, 20.-22.9.2009

2010

2011

 • X. celostátní sjezd ČSKB , Parkhotel Congress Center Plzeň ve dnech 25.-27.9.2011.

2012

 • pracovní dny 6, krajské/mezikrajské semináře 6, pracovní dny SZP 4, spoluúčast 2.
 • Sympozium FONS Pardubice 23.- 25.9.2012 (zúčastnilo se 207 posluchačů, 88 zástupců ze 22 vystavujících firem).
 • BIOLAB Písek, 13.-15.5.2012 s následujícími tématy:preanalytická a postanalytická fáze, systémy kvality, nutrice, zánětlivé markery, vztah laborantů ke vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU a světě, nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice, stanovení hladin léků-běžná analýza v klinické biochemii (244 účastníků, 21 firem).
 • Symposium Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Praha 17.-19.3.2012.
 • V průběhu konference byl přijat společný konsensus v oblasti vzdělávání v našem oboru.
 • Setkání mladých klinických biochemiků, Husova bouda, Krkonoše, 23. a 24.2.2012.
  Na květnové výborové schůzi byly závěry diskutovány s prim. MUDr. Malinou a formulovány závěry k realizaci požadavků mladých KB.

  Spoluúčast ČSKB na organizaci 24. International Symposium AACC POCT v Praze, 3.-5.10.2012 (účast 256 osob) a na XXIII. Biochemickém sjezdu ČSBMB v Brně, 26.-29.8.2012.

2013

 • Pracovní dny 4, krajské/mezikrajské semináře 5, pracovní dny SZP 2, spoluúčást 2.
 • Hlavní odbornou akcí byl 11. Sjezd české společnosti klinické biochemie v Olomouci ve dnech 22.-24.9.2013 (400 posluchačů).
 • Konference Patient Safety se uskutečnila v Praze ve dnech 12.3.2014
 • 4. setkání mladých biochemiků v Písku ( org. prim. Malina), 25.-26.4.2013.
 • Sympozium EFLM, ČSKB a EFIM se uskutečnilo v rámci EFIM 2.-5.10. 2013 v Kongresovém centru v Praze.

2014

česky | english