Sekce biochemických laborantů ČSKB Specializační vzdělávání

  • Zřizovatelem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.
  • NCO NZO je centrem pro podporu regulačních procesů, odbornou institucí pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Je akreditovaným zařízením s celorepublikovou působností, které poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kvalifikačních a certifikovaných kurzů včetně dalších forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům.
  • Pro pracovníky nelékařských zdravotnických oborů bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR vedením Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb., § 72. Na této pobočce MZ ČR v prostorách NCO NZO je vydáváno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

„Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání“

(atestace, PSS, zveřejněna na www.nconzo.cz) zasílejte na adresu:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických pracovníků – NCO NZO
oddělení specializačního studia
Vinařská 6
Brno 603 00

Na druhé straně „Žádosti o zařazení do specializačního vzdělání“ je uvedeno: V případě, že upřednostňujete pro Vaši účast ve studiu kraj nebo zařízení, které má akreditaci na specializační vzdělávací program, prosím uveďte:……………………………

Zde má uchazeč aktuálně možnost volby ze dvou pracovišť, která mají akreditovanou teoretickou část specializačního vzdělání.

Možnosti volby

  • MU (Masarykova univerzita, Brno), doc. MUDr. M. Dastych, CSc.
  • NCO NZO – Bc. I. Votavová (Sedláčková), vedoucí specializačního vzdělávání pro obor klinická biochemie

Aktuální přehled pracovišť, které mají akreditovanou teoretickou a praktickou část specializačního vzdělání je uveden na www.mzcr.cz  viz též zde

 

česky | english