Sekce biochemických laborantů ČSKB Výbor sekce

Funkce Jméno, kontakt Zodpovědnost
Předsedkyně sekce biochemických laborantů
  Mgr. Martina Bunešová, MBA
ÚLChKB 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
Tel.: 224 435 318
Fax: 224 435 320
E-mail: bunesovam@seznam.cz
  • svolává schůze výboru sekce biochemických laborantů
  • pravidelně se účastní jednání hlavního výboru ČSKB, předává informace výboru sekce biochemických laborantů
  • zodpovídá za vytvoření a plnění plánu činnosti sekce
  • pověřena spoluprací s Českou asociací sester - sekcí zdravotních laborantů
Místopředseda sekce biochemických laborantů
Petr Coufal
OKB FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
Tel.: 543 183 200
Fax: 543 183 198
E-mail: petr.coufal@fnusa.cz
  • píše zápisy z jednání výboru sekce
  • v případě nepřítomnosti zastupuje předsedkyni
  • pověřen spoluprací s Českou asociací zdravotních laborantů
Vědecká sekretářka sekce biochemických laborantů
  Mgr. Veronika Hauerová
ÚLBLD VFN
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 655
Mob.: 737 162 744
E-mail: veronika.hauerova@vfn.cz
  • spolupracuje s vědeckým sekretářem hlavního výboru ČSKB ve věci členské základny sekce biochemických laborantů
  • komunikuje s ČLS JEP při technickém zajišťování pracovních seminářů sekce biochemických laborantů v Lékařském domě
Členka výboru sekce biochemických laborantů
  Bc. Bronislava Jahodová
OKBF
Krajská nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Tel.:+420 577 552 777 |
E-mail:
jahodova@bnzlin.cz
 
Členka výboru sekce biochemických laborantů  
  Bc. Jana Blažková
FN Hradec Králové
ÚKBD
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Tel. +420 495 833 377,
E-mail: blazkjan@fnhk.cz
 
česky | english