Sekce biochemických laborantů ČSKB Zápisy z výboru sekce

Zápis č. 4 - 7.9.2011

Zápis č. 4 z výborové schůze České společnosti klinické biochemie, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.9.2011 v Praze. 

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, Bc. J. Blažková, P. Coufal, J. Kotrbatý, DiS.
Omluvena: Bc. M. Kapustová


Program: 

 1. informace z jednání na MZČR
 2. pracovní den Olomouc, 22.9.2011 
 3. plán seminářů na r. 2012 
 4. příprava aktivní účasti na celostátním sjezdu ČSKB 
 5. různé 

ad 1 informace z jednání na MZČR (M. Bunešová)

dne 30.8.2011 proběhlo dílčí jednání k návrhu "velké novely" zákona č. 96/2004 Sb., k problematice pregraduálního vzdělávání oboru zdravotní laborant a laboratorní asistent (zápis z jednání – příloha č. 1)

ad 2 pracovní den Olomouc, 22.9.2011

rozhodnutí o provedení pracovního dne bude s ohledem na počet přihlášených účastníků

ad 3 plán seminářů na r. 2012

15. březen 2012, 9:00 – 15:00 hod,

Mozkomíšní mok (opakovaná akce ze 3.11.2011)
Místo: Vsetín
Kontaktní osoba: Marta Machálková
Oddělení klinické biochemie, Vsetínská nemocnice, a.s., Nemocniční 955, 755 32 Vsetín
tel.: 571 818 662 
machalkova@nemocnice-vs.cz

18.4.2012 – pracoví den, Lékařský dům, Praha

Kontaktní osoba Bc. Jana Blažková
ÚKBD LF UK a FN, Sokolská 58, 500 05 Hradec Králové
Tel: 495 833 377 , Fax 495 832 003
blazkjan@fnhk.cz

4.10.2012 – pracovní den

Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků
Třetí opakování s aktuálními informacemi.
Místo: Zlín
Kontaktní osoba: Bronislava Jahodová
Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
tel.: 577 552 777
jahodova@bnzlin.cz

7.11.2012 – pracovní den, Lékařský dům, Praha

Kontaktní osoba Jiří Kotrbatý, DiS.
PLM IKEM, Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4
Tel: 236 055 224
jiri.kotrbaty@ikem.cz

ad 4

výbor dokončil přípravu přednášky “Biochemický laborant – nedílná součást kvality klinické laboratoře“ a posteru „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří“ k prezentaci na celostátním sjezdu ČSKB

ad 5 různé

 • dne 29.9.11 v Lékařském domě, Praha proběhne odborný seminář s účastí více než dvaceti odborných společností i zástupců ministerstva. Pozvání přijal ministr zdravotnictví L. Heger. Na programu jednání bude zvažovaná možnost vzniku komory nelékařských pracovníků pracujících ve zdravotnictví. Biochemické laboranty na jednání zastoupí Mgr. M. Bunešová, Bc. M. Kapustová a J. Kotrbatý, DiS
 • studium „Laboratorní vyšetřovací metody, magisterské studium“, Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběta, Bratislava. Akreditace tohoto studia uvádí, že absolventi tohoto studijního oboru jsou způsobilí vykonávat podle dosáhnutého stupně vzdělání (Bc., Mgr.) profesi Medicínsko-technický laborant . 1.stupeň Bc., Medicínsko-technický laborant – 2. stupeň Mgr., tato profese (zdravotní laborant Mgr.) však není zakotvena v české legislativě
 • Byl zpracován a rozesílá se informační list (příloha č. 2)
 • http://www.specimencare.com/ = odkaz na velmi zajímavé informace nejen z oblasti preanalytické fáze a podrobné prostudování hemolýzy, jeden z podkladů Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří
 • Program na pracovní den v Lékařském domě 3.11.2011 bude zveřejněn na www.cskb.cz
 • Výbor ve spolupráci s prim. MUDr.P.Malinou a VL M. Michálkovou (OKB Písek) připravil návrhy odborných témat na Biolab 2012
  • Preanalytická a postanalitická fáze, systémy kvality
  • Nutrice
  • Zánětlivé markery
  • Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě
  • Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice
  • Stanovení hladin léků - běžná analýza v klinické biochemii 

Příští jednání výboru BL:  3.11.2011
Místo: Lékařský dům, Praha
Zapsal: J. Kotrbatý
Za správnost: M. Bunešová a členové výboru

Vloženo: 14.11.2011

Zpět


česky | english