ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

Zápis č.1-volební výsledky

Zápis č. 1 ze schůze výboru konané dne 12. dubna 2002


PDF ke stažení Příloha [112.66 KB]

Přítomni:
MUDr. K. Kalla, Prof. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, Z. Rychnovská, Doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. I.Bilyk, RNDr. G. Louženský, Doc. MUDr. A. Jabor, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Doc. RNDr. P. Štern, CSc., RNDr. P. Breinek, prim. MUDr. I.Lerch (předseda volební komise) 

1. Předseda volební komise vyhlásil vyhodnocení 2. kola voleb do výboru ČSKB, revizní komise a výboru sekce biochemických laborantů. 

Dle zápisu z jednání volební komise ČSKB ze dne 21. března 2002 byli členy výborů a revizní komise zvoleni: 

výbor ČSKB:

 • Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,
 • Ing. Jaroslava Vávrová, 
 • RNDr. Bedřich Friedecký, 
 •  RNDr. Dagmar Gotzmannová, 
 •  Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., 
 •  Ing. Luděk Šprongl, 
 •  Doc. RNDr. Petr Štern, CSc. 

 výbor sekce biochemických laborantů:

 • Miloš Nejedlý,
 • Zdeňka Rychnovská, 
 • Marta Šedinová, 
 •  Marie Vémolová, 
 •  Jaroslav Chaloupka, 

revizní komise ČSKB:

 • RNDr. Gustav Louženský,
 • RNDr. Petr Breinek,
 • RNDr. Ivan Bilyk.

2. Volba předsedy ČSKB.

 • Nově zvolení členové výboru ČSKB zvolili tajnou volbou do funkce předsedy ČSKB Doc.MUDr. Antonína Jabora,CSc.

3. Volba funkcí ve výboru ČSKB.

 • Nově zvolení členové výboru zvolili tajnou volbou do funkce:
  • prvního místopředsedy – RNDr. Dagmar Gotzmannovou,
  • druhého místopředsedy – Prof. MUDr. Jaroslava Racka, DrSc.,
  • vědeckého sekretáře – Ing. Jaroslavu Vávrovou,
  • pokladníka – Ing. Luďka Šprongla,

4. Výbor zrušil činnost všech dosavadních komisí a ustanovil:

 • společnou komisi vědeckou a publikační, jejímž vedením je pověřen RNDr. B. Friedecký.
 • komisi pro legislativu, vztah k pojišťovnám, tvorbu registračních listů, která bude vedena RNDr. D. Gotzmannovou a Prof. MUDr. J. Rackem, DrSc.

5. Pro zachování kontinuity se výbor rozhodl funkcí representanta v IFCC pověřit Doc. MUDr. Petra Schneiderku, CSc.

6. V příštím funkčním období bude pracovat revizní komise ve složení:

 • RNDr. Gustav Louženský,
 • RNDr. Petr Breinek,
 • RNDr. Ivan Bilyk.
  • Předsedou komise byl zvolen RNDr. Gustav Louženský

7. Výbor sekce biochemických laborantů se sejde v nejbližším možném termínu a provede volbu svého předsedy. Informace bude zveřejněna na webové stránce ČSKB.

Vloženo: 12.4.2002

Zpět


česky | english